Relacje inwestorskie (Investor Relations)

Profesjonalnie prowadzone relacje inwestorskie dają wymierne korzyści zarówno spółkom wchodzącym na rynek kapitałowy jak i firmom już notowanym na giełdzie. Informowanie inwestorów i otoczenia giełdowego o działalności Spółki zwiększa wiedzę na jej temat wśród inwestorów, co przekłada się na konkretne efekty biznesowe. Większe zainteresowanie inwestorów spółką obniża koszt pozyskania kapitału i umożliwia osiągnięcie wyższej wyceny notowanej firmy. Komunikacja z inwestorami pomaga w budowie szerszej struktury akcjonariatu i trwale podnosi wartość Spółki. Dobrze prowadzone Relacje Inwestorskie przynoszą również dodatkowe efekty w postaci większego zaufania do Zarządu i głównych akcjonariuszy Spółki, oraz podniesienia płynności co z kolei przekłada się na wzrost zainteresowania wśród dużych inwestorów instytucjonalnych. W efekcie wpływa to na wyższą wycenę Spółki.

Oferujemy kompleksowy program w zakresie relacji inwestorskich, skierowany do poszczególnych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy, inwestorów.

 • PR korporacyjny - w tym publikacjie w mediach biznesowych i finansowych
 • Komunikacja z inwestorami indywidualnymi
 • Komunikacja podczas IPO/SPO
 • Organizacja spotkań z zarządem i przedstawicielami działu IR
 • Organizacja konferencji dla inwestorów i dziennikarzy
 • Wsparcie Road show
 • Tłumaczenie raportów bieżących i okresowych zgodnie z najlepszymi praktykami Corporate Governance Rynku Głównego GPW
 • Budowa sekcji serwisu www poświęconej relacjom inwestorskim zgodnie z zasadami dobrych praktyk
 • Audyt opinii środowisk inwestorskich
 • Przygotowywanie materiałów korporacyjnych
 • Doradztwo w zakresie treści, formy i sposobu komunikacji z poszczególnymi grupami odbiorców
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Monitoring obecności i wizerunku spółki w mediach oraz na forach internetowych
 • doradztwo w zakresie strategii relacji inwestorskich
 • Bieżące wsparcie w zakresie działań związanych z obecnością na rynku kapitałowym

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

tel. 22 877 22 18