Działania społeczne, charytatywne i sponsoring (Corporate Social Responsibility - CSR)

Sponsoring czy kampanie społeczne i edukacyjne są wyrazem odpowiedzialności społecznej firm ich właścicieli i liderów. Są też skutecznym działaniem wspierającym PR produktowy i PR korporacyjny. Budują wizerunek firmy jako organizacji świadomej i odpowiedzialnej społecznie. Jednocześnie cieszą się sporym zainteresowaniem mediów ze względu na to, że dotyczą społecznie ważnych kwestii i zwiększają świadomość społeczną.
Z czysto biznesowego punktu widzenia aktywność CSR można też traktować jako działania prewencyjne jako zapobieganie rozprzestrzeniania się potencjalnych kryzysów. Taka aktywność jest inwestycją, która szybko zwraca się w chwili powstania kryzysu.

 • prowadzimy konsultacje w zakresie celowości podejmowania działań CSR'owych i sponsoringowych,
 • przygotowujemy strategie sponsoringowe, działań społecznych i edukacyjnych,
 • dokonujemy selekcji ofert sponsoringowych,
 • pozyskujemy sponsorów, partnerów i patronów medialnych,
 • realizujemy całościową organizację sponsorowanych wydarzeń,
 • organizujemy specjalne infolinie,
 • tworzymy tematyczne serwisy internetowe,
 • monitorujemy prasę i Internet,
 • moderujemy grupy dyskusyjne,
 • koordynujemy sponsoring z działaniami promocyjnymi firmy,
 • zapewniamy obecność sponsorowanego wydarzenia na szeroką skalę w mediach,
 • analizujemy efektywność projektów CSR czy sponsoringowych przed i po ich realizacji,

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

tel. 22 877 22 18