PR wewnętrzny

O egzystencji, rozwoju i sukcesie firmy decyduje przede wszystkim środowisko wewnętrzne, czyli pracownicy i ich rodziny, związki zawodowe, zarząd i rada nadzorcza. Również oni są ambasadorami firmy w jej otoczeniu zewnętrznym.

Profesjonalna naprawa komunikacji wewnętrznej rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu komunikacyjnego, który identyfikuje potrzeby komunikacyjne pracowników i obrazuje aktualny wizerunek firmy wśród pracowników.

W ramach budowania skutecznego systemu komunikacji wewnętrznej:

 • przeprowadzamy audyt komunikacji wewnętrznej wskazujący stan aktualny i stan pożądany przez pracowników,
 • Określamy typ obecnej kultury organizacyjnej i optymalnej.
 • opracowujemy i wdrażamy systemy komunikacji wewnętrznej, adresowane do pracowników i związków zawodowych,
 • wspieramy we wprowadzaniu zmian w kulturze organizacyjnej
 • pomagamy w umacnianiu więzi i identyfikacji pracowników z firmą i jej celami,
 • budujemy wartości korporacyjne i świadomość marki wśród pracowników,
 • wspieramy komunikację z pracownikami w sytuacjach kryzysowych,
 • redagujemy i wydajemy biuletyny informacyjne oraz inne wydawnictwa wewnętrzne kierowane do personelu firmy, partnerów biznesowych, sprzedawców, dealerów,
 • organizujemy konferencje handlowe, szkolenia i spotkania dla pracowników,
 • opracowujemy i wdrażamy kompleksowe programy integracyjne dla pracowników,
 • organizujemy imprezy integracyjne dla pracowników firmy i ich rodzin,
 • szkolimy w zakresie zasad tworzenia pozytywnego wizerunku wśród pracowników,
 • alternatywne formy komunikacji - projektowanie struktury i zarządzanie treściami w serwisach internetowych i intranecie,
 • badania nastrojów pracowniczych w trakcie zmian i po restrukturyzacji.

Sprawna komunikacja wewnętrzna gwarantuje dwustronny przepływ informacji, dzięki czemu kierownictwo może na bieżąco śledzić postawy pracowników i kształtować je zgodnie ze strategicznymi celami firmy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

tel. 22 877 22 18