PR korporacyjny

Public relations jest jedną z kluczowych funkcji zarządzania - daleko wykraczającą poza działania marketingowe - opartą na szerokim i długofalowym spojrzeniu na relacje między firmą a jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

PR korporacyjny może mieć różnorodne cele:

  • budowanie i ochronę wizerunku firmy,
  • wzmacnianie przewagi konkurencyjnej,
  • budowanie zaufania u pracowników, przyszłych pracowników, inwestorów, klientów, dostawców,
  • itp.

Podstawowy zakres prac obejmuje:

  • analizę mediów,
  • komunikację z mediami, liderami opinii, pracownikami firmy, partnerami biznesowymi, inwestorami, klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi i szerszymi,

W ramach narzędzi prowadzimy:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

tel. 22 877 22 18