Relacje z mediami / Media Relations

Budowanie pozytywnego wizerunku produktu / usługi / firmy za pośrednictwem mediów jest jednym z głównych elementów PR. Możemy poszczycić się bardzo dobrymi relacjami z dziennikarzami wynikającymi ze stosowania najwyższych standardów PR oraz z bogatego doświadczenia naszej firmy sięgającego 1991 roku. Nasze materiały wyróżniają się wysoką jakością informacyjną i innowacyjną formą.

Świadczymy pełen zakres usług media relations zarówno w odniesieniu do złożonych, jak i pojedynczych projektów PR, a w szczególności oferujemy:
audyt mediów,

  • określanie docelowych grup komunikacyjnych,
  • przygotowywanie i utrzymywanie baz mediów (lista tytułów prasowych, stacji radiowych i telewizyjnych, portali WWW, dziennikarzy),
  • zarządzanie mapą medialną - utrzymywanie regularnych kontaktów z dziennikarzami, aktualizowanie bazy kontaktów, poszerzanie mapy medialnej o nowe media i dziennikarzy, opracowanie sposobów docierania do nich z informacjami - reagowanie na zapytania i wątpliwości, dostarczanie dodatkowych informacji i materiałów, aranżowanie wywiadów, redagowanie, przygotowanie i dystrybucja wszelkich materiałów prasowych: informacji prasowych, artykułów sponsorowanych, historii, profili, stopek i innych form prezentacji prasowej,
  • biuro prasowe tradycyjne i on-line,
  • funkcja rzecznika prasowego,
  • lobbyingi informacji prasowych,
  • konferencje prasowe na całym świecie,
  • organizowanie spotkań z mediami: briefingów, spotkań indywidualnych, wywiadów indywidualnych, śniadań prasowych, seminariów, wyjazdów szkoleniowych, szkoleń produktowych, testów produktów w mediach, premier produktów, pokazów nowych technologii i in.,
  • organizowanie akcji edukacyjnych i społecznych adresowanych także do mediów,
  • prezentacje, wystawy i demonstracje - w formie obajzdowej (road shows).


W ramach obsługi media relations prowadzimy:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

tel. 22 877 22 18